Privaatsustingimused

ÜLDSÄTTED

 1. Veebilehel www.fitlap.ee pakub treening- ning toitumisjuhiseid OÜ Fitlap (registrikood 12780210; aadress Narva mnt 9, Tartu 51009, Eesti Vabariik; kontakttelefon +372 5559 8075; edaspidi teenusepakkuja). Teenuseid on võimalik osta registreerudes www.fitlap.ee veebikeskkonnas kasutajaks.
 2. Kasutaja käesolevate tingimuste tähenduses on isik, kes on oma andmed registreerinud fitlap.ee keskkonnas ning saanud enda kasutada parooliga kaitstud kasutajakonto.
 3. Informatsioon käesolevate tingimuste tähenduses on fitlap.ee veebikeskkonnas kättesaadavad treening- ja toitumisjuhised, personaalsed treening- ja toitumiskavad, teenusepakkuja poolt avaldatud artiklid ja muud teosed, millele tekib Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse § 4 tähenduses autoriõigus.
 4. Teenusepakkuja ei paku teenuseid alla 18-aastastele isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta on vähemalt 18-aastane.
 5. Teenusepakkuja jagab kasutajale treening- ja toitumissoovitusi lähtudes kasutaja profiilil olevaAPI TEGI andmeAPI TEGI. Kasutaja vastutab enda loodud profiilil kajastuvate andmete õigsuse eest.
 6. Kasutaja teadvustab endale, et treening- ja toitumisjuhiste järgimine ei ole kohustuslik, vaid nende eesmärk on anda kasutajale soovituslikku teavet.
 7. Kasutaja teeb lõplikud treeningu ja toitumisalased otsused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist ning lähtudes oma tervislikust seisundist.
 8. Kasutaja teadvustab, et individuaalsete tulemuste näol ei ole tegemist tüüpnäidetega. Kehakaalu muutused on individuaalselt erinevad ning mõjutatud konkreetse isiku ainevahetuse kiirusest, kehalisest aktiivsusest, geneetikast ja teisAPI TEGI tingimusAPI TEGI.

KASUTAJA TERVISLIK SEISUND

 1. Teenusepakkuja pakub teenuseid isikutele, kelle tervislik seisund on sobiv pakutavate teenuste kasutamiseks. Klient kinnitab oma tervisliku seisundi sobivust teenuste tarbimiseks, kasutajaks registreerides.
 2. Teenusepakkuja soovitab kasutajal enne teenuse kasutamist konsulteerida arstiga ning veenduda, et tema tervislik seisund on sobiv pakutavate teenuste kasutamiseks. Kindlasti tuleb kasutajal enne teenuste kasutamist arstiga konsulteerida, kui kasutaja on rase või imetav ema või kui kasutajal on ükskõik milline krooniline haigus.
 3. Kasutaja teadvustab, et teenusepakkuja ei ole tervishoiuteenuse osutaja ega paku meditsiinilisi teenuseid ega anna meditsiinilisi soovitusi või lubadusi.
 4. Kasutaja on kohustatud teenuste kasutamisel pidevalt jälgima ise või eriala spetsialisti abiga oma tervislikku seisundit ning lõpetama teenuste kasutamise koheselt, kui ilmneb vähimgi kahtlus, et teenuse kasutamine mõjub kasutaja tervisele halvasti.
 5. Toitumiskava koostades ei arvesta teenusepakkuja kasutaja tervislikust seisundist tulenevate eripäradega (nt allergiad, toidutalumatused jms). Kasutaja saab aru, et toitumisotsuste tegemisel ei saa teenusepakkuja kontrollida iga retseptis kasutatava toiduaine sobivust konkreetsele kasutajale.
 6. Soovituslikku toitumiskava kasutades on kasutaja kohustatud alati veenduma, et toidu valmistamiseks kasutatavates toiduainetes ei sisalduks allergeene, mis võivad kasutajal tekitada allergilisi reaktsioone või muid aineid, mis on kasutaja tervislikust seisundist tulenevalt talle vastunäidustatud.
 7. Soovituslikku treeningkava kasutades peab kasutaja veenduma, et teeb harjutusi täpselt sellisel viisil, nagu on ette näidatud treeningvideos. Kui kasutaja pole kindel, kas oskab treeningkavas sisalduvaid harjutusi iseseisvalt ning turvaliselt sooritada, on kasutajal kohustus konsulteerida vastavaid erialateadmisi omava isikuga (näiteks personaaltreeneri või spordiarstiga).
 8. Soovituslikus treeningkavas sisalduvate harjutuste sooritamisel jälgib kasutaja pidevalt oma enesetunnet ning koormuse valikul arvestab oma kehaliste võimete ning seisundiga, seades esikohale oma tervise heaolu. Kui ilmneb vähimgi kahtlus, et treeningkava kasutamine mõjub kasutaja tervisele halvasti, on kasutaja koheselt kohustatud lõpetama treeningkava kasutamise.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Kasutaja teadvustab, et luues endale kasutaja fitlap.ee veebikeskkonnas, annab ta teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes säAPI TEGIatud eesmärkidel ning korras.
 2. Kasutaja loomisega annab kasutaja teenusepakkujale nõusoleku edastada veebikeskkonna kasutamiseks ja teenuste osutamiseks vajalikud andmed ka aMember ning GetResponse tarkvara haldajatele.
 3. Isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse tähenduses on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.
 4. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavaAPI TEGI vahendiAPI TEGI.
 5. Teenusepakkuja määratletud isikuandmete kogumine on kasutajakonto loomise ning teenuste kasutamise eelduseks.
 6. Teenusepakkuja kogub kasutaja kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-mailiaadress, aadress, Facebooki kaudu liitumisel Facebooki kaudu isiku autentimisel kasutatavad andmed, vanus, kehakaal, pikkus, sugu, eesmärk (kas kaalu tõsta või langetada), kasutatav spordiklubi. www.fitlap.ee veebikeskkonda kasutades on võimalik teenuspakkujal tuvastada ka kasutaja IP-aadress ning asukoht.
 7. Kasutaja saab aru, et tehes kasutajakeskkonnas blogipostitusi, muutuvad need avalikuks ning teenusepakkujal on õigus postitusi jagada oma valitud veebilehtedel. Blogipostituste tegemine ei ole teenuste kasutamise eelduseks ega kasutajale kohustuslik.
 8. Teenusepakkujale saavad kasutaja isikuandmed teatavaks kasutajakonto loomisel ning kasutajakonto edasisel kasutamisel.
 9. Teenusepakkuja kasutab andmete kogumiseks ka küpsiseid, et muuta veebilehe kasutuskogemus kasutajatele isikupärasemaks ning mugavamaks, sh edastada kasutajale vastavalt nende harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame. KüpsisAPI TEGI loe soovi korral lähemalt siit: küpsiste kasutamine.
 10. Kasutaja isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
 11. Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • täita kasutaja ees võetud kohustusi teenuse osutamisel, koostades kasutaja soovidest ja näitajaAPI TEGI lähtuvaid toitumis- ja treeningsoovitusi sisaldavaid kavasid;
 • muuta kasutaja jaoks veebikeskkonna kasutamine isikupärasemaks ning vajadustele vastavaks;
 • pakkuda turundustegevuse kaudu kasutajale teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid;
 • kasutada andmeid turundustegevuse jaoks statistika tegemisel;
 • kasutada kasutaja mittepersonaalseid andmeid turundustegevuses;
 • edastada kasutajale teavet;
 • täita oma õiguslikke kohustusi.
 1. Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid üksnes kasutaja nõusolekul.
 2. Kasutajal on õigus igal ajahetkel võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest teenusepakkujat aadressil info@fitlap.ee.
 3. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes sellest teenusepakkujale teada aadressil info@fitlap.ee.
 4. Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, andes oma soovist teenusepakkujale teada aadressil info@fitlap.ee.
 5. Teenusepakkuja ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas kasutaja nõusolek või seadusest tulenev alus.
 6. Teenusepakkuja säilitab kasutaja isikuandmeid seni, kuni kasutajal on www.fitlap.ee veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik kasutajale teenuste osutamiseks. Teenusepakkuja võib kasutaja isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik tema õiguslike kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.
 7. Kasutajal on kohustus viivitamatult teavitada teenusepakkujat, kui tal tekib vähimgi kahtlus, et tema parooliga kaitstud kasutajakontole pääsevad ligi kolmandad isikud, kellel puudub selleks kasutaja nõusolek, andes sellest teada aadressil info@fitlap.ee.
 8. Kui teenusepakkuja eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu, on kasutajal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitseinspektsiooni poole.

TEENUSTE OSTMINE JA KASUTAMINE

 1. Teenusepakkuja pakub personaalseid internetipõhiseid treening- ja toitumissoovitusi, mis on kättesaadavad vaid aktiivse tasulise liitumise ajal. Peale liitumise aegumist lõpetatakse isiku ligipääs toitumiskavadele.
 2. Teenusepakkuja pool kasutajale antud treening- ja toitumissoovitusi tohib kasutada vaid üks leibkond.
 3. Teenusepakkujale tehtavaid makseid vahendavad erinevad krediidiasutused või makseid vahendavad asutused ning mobiilimaksete platvormid. Nimekiri maksete vahendajaAPI TEGI ning pangarekvisiidid on nähtavad veebilehel fitlap.ee.
 4. Teenuseid on võimalik soetada ühekordsete maksete või püsimakselepingu kaudu. Teenuste hinnad on nähtaval veebilehel fitlap.ee.
 5. Tavalise püsimakselepingu korral seatakse sisse tähtajatu püsimakselepingu, mida on kasutajal võimalik muuta järgmistel tingimustel:
 • peale valitud lepingu perioodi lõppemist www.fitlap.ee koduleheküljel või läbi e-maili info@fitlap.ee.
 • lepinguperioodi jooksul on kasutajal alati võimalik vahetada valitud pakett pikema kehtivusajaga paketi vastu.
 1. Teostades makse läbi PayPal’i seatakse sisse püsimakselepingu, mida on võimalik igal ajal tühistada läbi PayPal’i kodulehe.
 2. Klient saab parooliga kaitstud treening- ja toitumisjuhiseid kasutada kohe pärast makse sooritamist.
 3. Kasutajal on õigus teenusest loobuda, taganedes müügilepingust 14 päeva jooksul makse sooritamisest. Lepingust taganemiseks tuleb esitada taganemisavaldus aadressile info@fitlap.ee. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse kasutajale 14 päeva jooksul taganemisavalduse kätte saamisest.

VASTUTUS

 1. Teenusepakkuja vastutab kasutaja ees üksnes juhul, kui ta on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Vastutuse piirang ei kehti isiku surma põhjustamise või tervise kahjustamise korral.

AUTORIÕIGUSED

 1. Kogu fitlap.ee veebikeskkonnas olev informatsioon on kaitstud autoriõigusega.
 2. Informatsiooni kasutamiseks viisil, mis ei ole lubatud autoriõiguse seadusega, muuhulgas informatsiooni reprodutseerimiseks, muutmiseks, töötlemiseks või muul viisil sisu avaldamiseks, tuleb saada teenusepakkujalt eelnev kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba.

FACEBOOKI TOETUSGRUPP

 1. Facebookis oleva salajase toetusgrupi eesmärk on anda kasutajatele võimalus üksteist toetada jagades oma rõõme, muresid ja edusamme. Toetusgrupis on võimalik esitada teenusepakkujale küsimusi ka fitlap.ee veebikeskkonna kasutamise kohta.
 2. Facebooki toetusgrupis on keelatud teiste grupi liikmete, teenusepakkuja ja fitlap.ee veebikeskkonna halvustamine.
 3. Kui kasutaja rikub eelmises punktis säAPI TEGIatud reegleid, on teenusepakkujal õigus eemaldada isik toetusgrupist ilma hoiatamata.

LÕPPSÄTTED

 1. Mõne sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete ega kasutus- ja privaatsustingimuste kui terviku kehtivust.
 2. Kui kasutaja annab treening- või toitumisjuhiseid sisalduva kava edasi oma leibkonna teistele liikmetele, kes ei ole fitlap.ee veebikeskkonna kasutajad, tuleb kasutajal informeerida kolmandat isikut kõigis käesolevates kasutus- ja privaatsustingimustes säAPI TEGIatud nõueAPI TEGI.
 3. Kasutajal on keelatud anda teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiseid edasi kolmandatele isikutele (v.a. kasutaja leibkond).
 4. Rangelt on keelatud teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiste edasi müümine kolmandatele isikutele.